Skip to Content

Drama Jawa: Becik Nitik Ala Pilara

Foto yeni
Drama Jawa: Becik Nitik Ala Pilara
Drama Jawa: Becik Nitik Ala Pilara

sastradrama.wordpress.com - Naskah drama berbahasa Jawa Becik Nitik Ala Pilara karya M. Ahmad Jalidu

BABAK 1

Omahe kang Marto. Somat, anake kang Marto lagi wae bali, dheweke mbonceng Mas Bambang lan didhunke ngarep omah. Saka njero keprungu suara megaprone Mas Bambang.

Komentar

Foto Anonymous

novita

apikk poll

Tulis komentar baru

Materi isian ini bersifat rahasia dan tidak ditampilkan ke publik.


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler