Skip to Content

Naskah Drama Jawa

KAMIT - Drama Komedi Berbahasa Jawa

KAMIT

Sandiwara Basa Jawi

Dening: Gusmel Riyadh


TOKOH: 10 Orang

SINOPSIS

“perkara nyumbang wis owah dadi utang piutang….”

PRIHATIN

Murkiyem   :

(Menggendong bayi, sambil mengayun-ayun pelan, ke kiri dank e kanan serta mendendangkan tembang jawa)

 

Tak LELO…, LELO…, LELO… LEGUNG

Bocah Angon (2)

BABAK 2

 

ANDHE-ANDHE LUMUT

KARYA:Heru Subrata (Mbah Brata)

PANGGUNG KOSONG TERLIHAT DEKORASI DENGAN NUANSA PEDESAAN. TERDENGAR MUSIK GENDING JAWA. MBOK MENAH MASUK DENGAN MEMBAWA TAMPAH BERISI BERAS, KEMUDIAN MEMPERKENALKAN DIRI KEPADA PENONTON.

Drama Jawa: Becik Nitik Ala Pilara

Drama Jawa: Becik Nitik Ala Pilara

sastradrama.wordpress.com - Naskah drama berbahasa Jawa Becik Nitik Ala Pilara karya M. Ahmad Jalidu

BABAK 1

Omahe kang Marto. Somat, anake kang Marto lagi wae bali, dheweke mbonceng Mas Bambang lan didhunke ngarep omah. Saka njero keprungu suara megaprone Mas Bambang.

Drama Jawa: Jaka Tarub Dadi Duda

Drama Jawa: Jaka Tarub Dadi Duda

sastradrama.wordpress.com - Dina Jemuah…
Suasana sore wis mulai cerah.Udan sing mikine gede….benget be wis mandeg.Srengengene wis mulai katon.Eh…ditambah ana pelangi mentongol neg sisi kulon.Jerene wong-wong tah angger ana pelangi,berarti arep ana bidadari sing arep adus neng bumi.Tapi…bener orane ya mbuh ora ngerti.

Drama Jawa: Andhe-Andhe Lumut

Drama Jawa: Andhe-Andhe Lumut

sastradrama.wordpress.com - Ing desa Watermanik ana perayaan lamarane Panji Asmarabangun karo Dewi Sekartaji.Ujug-ujug ana lindu kang gedhe,kabeh wong panik lan bubar dhewe-dhewe.Dewi Sekartaji uga mlayu terus,nganthi ora ngerti daerah ingkang dilewati sehingga mlebu ing tengah alas.Nanging Panji Asmarabangun isih ing kana.Banjur ngerti yen Dewi Sekartaji lunga,Panji gela.Dheweke terus lu

Sindikasi materi


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler