Skip to Content

Sulih Rojong Nanjeur

Foto Asep Saeful Azhar

Silih rojong nanjeur

ngamajukeun lembur

nyanggeum nyekel agama nu pageuh, luhung ku élmu, jeung milampah hadé ku laku

sarta hadé tata hadé basa.

 

Lamun keyeng tangtu pareng.

 

Linggar nu diwanti-wanti

Linggar nu aya sajeroning ati

Linggar saciptaning éndah lemah cai

Linggar tempat bagéa ngabakti ka Ilahi

 

Linggar, 10 Juni 2021

Komentar

Tulis komentar baru

Materi isian ini bersifat rahasia dan tidak ditampilkan ke publik.


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler