Skip to Content

teori manunggaling kawula lan gusti

Foto nashrudin joha

di kitab itu Dia kalamkan
tersurat begitupun tersirat
tidak ada yang tersembunyi
semua nampak nyata
Dia mempunyai kerajaan
kerajaan yang tidak jauh dari hambanya
dia mempunyai pesuruh
yang tidak jauh dari hambanya pula
di dunia ini Dia sembunyi wujud
dengan sarana percampuran 4 anasir
namun sesungguhnya Dia nyata
lahir maupun bathin dalam pandangan
pintu membuka tabir kawula lan gusti
jika hamba sadar tanpa terjerat dunia
atau membuka tabir kalimat
MAN AROFA NAFSAHU FAQOD AROFA ROBBAHU

Komentar

Foto edi sst

Allah lebih dekat daripada

Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Seberapa akrabkah kita dengan diri, shg akrab pula dengan-Nya? Seberapa dalamkah kita "manunggal" dengan Gusti? Bukankah tipu-menipu kini tambah seru? Salam kenal & salam 'manunggal' hehe ...

Foto nashrudin joha

MAN AROFA NAFSAHU FAQOD AROFA ROBBAHU

marhaban yaa ahlal dzikri....
"BARANG SIAPA KENAL AKAN DIRINYA MAKA AKAN KENAL DENGAN TUHANNYA".
salam kenal juga Bapak ahlal dzikri

Foto edi sst

Ah, terlalu tinggi

Ah, terlalu tinggi sebutan ahlal dzikri buat saya. Saya hanyalah manusia biasa, yang suka membaca. Suka meraba juga hehe ...

Foto nashrudin joha

meraba .... ?

waduh....yang jadi pertanyaan,meraba ....?

Foto edi sst

Meraba diri

Meraba diri, menimbang diri. Istilah kamu muhasabatun nafsi kali ya ...

Salam muhasabah hehe ... :)

Foto nashrudin joha

muhasabatun nafsi

muhasabatun nafsi ala sab'ah latifatul qolbu.
marhaban ya akhi

Foto edi sst

aduh

Waduh, tujuh maqam latifah? Menimbang diri pada latifah ke-1 saja masih belepotan. Jangan2 malah gak punya maqam hehe...

Ahlan Joha

Tulis komentar baru

Materi isian ini bersifat rahasia dan tidak ditampilkan ke publik.


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler