Skip to Content

Carpon

Manéh nu melak tatangkalan, manéh ogé nu manén buahna!

Kacaritakeun dina hiji mangsa, dina sakola aku pangkasohorna di Kota Bandung, aya hiji jajaka kasep namina Bara. Tapi ieu sanés Bara anu dipikanyaho ku barudak Jejepangan, Bara téh namina dicandak tina seuneu (Bara Api). Anjeunna nembé kelas X, sami waé sareng kelas hiji di SMA. Ku aktifna ujang Bara téh ngiringan ekskul Pramuka sareng Band.

Réréncangan Bara sababaraha urang ngagaduhan rencana kanggo ngayakeun acara Musik sareng pentas seni antar kelas dina sasih Maret. Ieu acara téh rahasia, kumargi upami ieu acara diajukeun ka sakola, izinna bakal sesah kaluar. Saangkatan parantos sapakat yén ieu acara ulah nepi ka dibocorkeun ka sasaha waé guru atanapi anu lain angkatan.

Majalah Manglé Online (Majalah Budaya Sunda)

Majalah Manglé Online (Majalah Budaya Sunda)

mangle.id - Bukan majalah khusus sastra Sunda, tetapi di setiap edisinya banyak dimuat cerita-cerita pendek, cerita bersambung, dan puisi berbahasa Sunda.

CATETAN KEUR NUR WULAN SYAHIDAH

Tina catetan diary Wulan, 4 Sēptēmber 2004.

 

Sindikasi materi


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler